Nepal Kathmandu True Life In God Radio Nepali
True Life In God Radio Nepali
OFFLINE LIVE

True Life In God Radio Nepali

भगवानबाट सन्देशहरू

सन् १९८५ देखि प्रभु येशुबाट भसुलाले प्राप्त गर्नुभएका सन्देशहरु “ईश्वरमा सत्य जीवन” रेडियो मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ ।