Monaxiki Diakonia

Monaxiki Diakonia
Country: Greece Greece
Genres:gospeltalk
Playing:

Listen to Greek radio Monaxiki Diakonia 87.5 live. Religion radio station of Thessaly city.