BKC Gračanica

BKC Gračanica
Genres:folknews
Playing:

Svoj redovni program,Radio Gračanica, kao općinsko radio-difuzno glasilo,koje je osnovala Opštinska konferencija Socijalističkog narodnog naroda Gračanica, počela je emitirati od 01.03.1969.godine

Contacts

Address : 111.gračaničke brigade br.1, 75320 Gračanica

Email : [email protected]

Phone : 035 703 500