ΕΠΑΛ Σάμου

ΕΠΑΛ Σάμου
Country: Greece Greece
Playing:

Μαυρογένειο Επαγγελματικό Λύκειο Σάμου

Contacts

Διεύθυνση: Πυθαγόρα 11 Σάμος Τ.Κ. 83100

Email: epal-samou (at) sch.gr

Τηλέφωνο: 2273028477, 2273027064

fax/2273028477