adult contemporar

Радио Vink не само што ги свирел своите оригинални радио…