MônFM

MônFM
Country: United Kingdom United Kingdom
Playing:

Mae MônFM yn orsaf radio gymunedol. Ein nod yw bod yn ffynhonnell o wybodaeth, er mwyn cynnig llwyfan ar gyfer trafod, ac i adlewyrchu ehangder y diddordebau, ieithoedd a diwylliannau sy'n gwneud Ynys Môn, Gwynedd, Chonwy a Gogledd Orllewin Cymru yn yr hyn ydyw. Mae MônFM yn cynnig cyfle i bobl gael llais ar y radio, yn enwedig y rhai sy'n cael eu tan-gynrychioli ar orsafoedd lleol eraill.

Contacts

Address: 12, Ffordd yr Efail, Llangefni, Anglesey, LL77 7ER.

Email: studio@monfm.co.uk

Phone: 01248 722224