Ballerup – Radio Stations

Total 1 stations from Ballerup
Radio Antena Shqip Aty ku arti është i pastër...Shqip
Loading...

Radio Antena është jo komerciale. Me leje të Ministrisë së Kulturës dhe organeve përkatëse të Danimarkës është e licencuar të transmetoj në valën FM 90.2